Social Icons

Pages

Battis Shirala to Shirdi

Battis Shirala(Shirala)=(14km)=>Peth=(NH4 - 27km)=>Karad=(Umbraj, Kashil, Atit, Borgaon, Valase NH4 - 54km)=>Satara=(Turn left at NH4 Via Khandala - 58km)=>Shirwal=(NH4 - 49km)=>Pune=(Pune Nashik Rd NH50 - 64km)=>Manchar=(Via Narayangaon Pune Rd NH50 - 38km)=>Ghargaon=(Via Dolasne NH50 - 41km)=>Sangamner=(Take the 1st Right Sangamner Rd - 19km)=>Talegaon=(11km)=>Javalke=(Take the 1st Left - 6km)=>Dorhale=(Take the 1st Left toward SH10 - 5km)=>Shirdi
Total distance: 386km
 

Folk Songs

Tourist Places

Cultural Programme - Chekka Bhajana