Social Icons

Pages

Hyderabad To Hampi

Hyderabad=(Via Palamakul, Thimmapur, Nandigam NH7 - 48km)=>Shadnagar=(Via Balanagar, Rajapur NH7 - 51km)=>Mahabubnagar=(21km)=>Devarkadra=(13km)=>Marikal=(26km)=>Makhtal=(10km)=>Magnur=(13km)=>Devasugur=(Via KPC Thermal Power Plant 19km)=>Raichur=(Via Kasbi Camp,Neermanvi 47km)=>Manvi=(Via Amareswara Camp 20km)=>Pothnal=(32km)=>Sindhanur=(Via Hosalli Camp, Gorebal 22km)=>Karatagi=(27km)=>Gangavathi=(Via Sangapur,Anegondi,Kamalapur 26km)=>Hampi
Total distance: 375km

Visiting Places: Hyderabad
 

Folk Songs

Tourist Places

Cultural Programme - Chekka Bhajana