Social Icons

Pages

Gulbarga To Hampi

Gulbarga=(Via Farhatabad,Firozabad NH218 - 41km)=>Jevargi=(37km)=Shahapur=(12km)=>Hattigudur=(17km)=>Shorapur=(10km)=>Devapur=(9km)=>Tintani=(13km)=>Gurgunta=(19km)=>Lingsugur=(19km)=>Mudgal=(Take the 1st right on to 31km)=>Tawargeri=(44km)=> Gangavathi=(Via Sangapur, Anegondi, Kamalapur 26km)=>Hampi
Total distance: 278km
 

Folk Songs

Tourist Places

Cultural Programme - Chekka Bhajana