Social Icons

Pages

Chennai To Shirdi

Chennai=(Via Kodur 270km)=>kadapa=(100km)=Nandyal=(70km)=>Kurnool=(61km)=>Gadwal=(Via Dharur 49km)=>Raichur=(Via kalmali 55km)=>Devadurga=(23km)=>Hattigudur=(12km)=>Shahapur=(55km)=>Golageri=(Via Yenkenchi 20km)=>Sindgi=(NH13 - 110km)=>Solapur=(Pune Solpaur National Hwy NH9 - 60km)=>Shetfal=(NH9 - 27km)=>Tembhurni=(Take the 1st Left (on to SH141) 88km)=>Mirajgaon=(Via Ruichattisi 53km)=>Ahmednagar=(Via Kolhar Budrukh 80km)=>Rahata=(Via Sakori 7km)=>Shirdi
Total distance: 1140km

Visiting Places:Kurnool
 

Folk Songs

Tourist Places

Cultural Programme - Chekka Bhajana